دیدار فرماندار شهرستان ری و فرمانده انتظامی تهران بزرگ با آیت الله ری شهری - پایگاه خبری صدای ری | پایگاه خبری صدای ری