کمربندی درسون آباد، باز هم حادثه آفرید
کمربندی درسون آباد، باز هم حادثه آفرید

کمربندی درسون آباد امروز هم حادثه آفرید. در اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید ،متأسفانه یک نفر به شدت مصدوم و توسط نیروهای آتش نشانی به مرکز درمانی اعزام شد

این کمربندی به دلیل ناامن بودن در بین اهالی این روستا معروف به جاده مرگ است و متاسفانه راهداری و دیگر ادارات مربوطه در خصوص حل مشکلات آن هنوز اقدامی نکرده اند