کتابخانه عمومی رسول اکرم (ص) روستای تورقوزآباد بخش کهریزک شهرستان ری در هفته دولت افتتاح شد.
کتابخانه عمومی رسول اکرم (ص) روستای تورقوزآباد بخش کهریزک شهرستان ری در هفته دولت افتتاح شد.

همزمان با هفته دولت ، کتابخانه رسول اکرم (ص) روستای تورقوز آباد شهرستان ری با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری ، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران ، رییس اداره کتابخانه های شهرستان ری، بخشدار کهریزک ، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای تورقوز آباد به بهره برداری رسید.

کتابخانه رسول اکرم (ص) با زیربنای ۱۸۰ متر و با حضور دکتر احمد اسماعیلی راد معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری ، علی نیکنام مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران ،علی اکبر قربانی رمنتی رییس اداره کتابخانه های شهرستان ری، مهدی مجیدی بخشدار کهریزک و دهیار و اعضای شورای اسلامی و جمعی از مردم روستای تورقوز آباد به بهره برداری رسید.