هم اندیشی شورای اسلامی شهر قیامدشت با مسئولین اداره گاز این شهر
هم اندیشی شورای اسلامی شهر قیامدشت با مسئولین اداره گاز این شهر

هم اندیشی شورای اسلامی شهر قیامدشت با مسئولین اداره گاز جهت ارتقای خدمات به شهروندان محترم قیامدشت

حسین فتحی رئیس شورای اسلامی شهر قیامدشت در این رابطه به خبرنگار ما گفت : با توجه به احتمال برودت و کاهش دمای هوا در روزهای آینده و لزوم ارائه خدمات شایسته به شهروندان عزیز ، یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر قیامدشت با حضور اعضای این شورا و رئیس و معاون اداره گاز قیامدشت روز پنج شنبه ۲۷ دیماه ۹۷ در دفتر شورای شهر برگزار و تدابیر و تصمیمات لازم جهت ارائه خدمات بهینه در این ایام به شهروندان محترم تاکید گردید.

وی افزود : در این جلسه پس از ارائه گزارش توسط مسئولین اداره گاز مقرر گردید همکاری فی مابین شورای شهر و اداره گاز به منظور خدمت رسانی شایسته به شهروندان عزیز تداوم بیشتری داشته باشد.