نامگذاری بوستان بزرگ محله کریم آباد به نام خبرنگار
نامگذاری بوستان بزرگ محله کریم آباد به نام خبرنگار

شهردار کهریزک گفت : نامگذاری بوستان بزرگ محله کریم آباد به نام خبرنگار؛ ادای احترام به جهادگران این عرصه است.

اسماعیل نعمت زاده شهردار کهریزک ۱۷ مرداد ماه روز ملی خبرنگار را به تمامی فعالان حوزه خبر به ویژه اصحاب رسانه شهرستان ری تبریک ‌گفت.
شهردار کهریزک اظهار داشت: روز خبرنگار، روز پاسداشت تلاش بی‌وقفه انسان‌های آگاهی است که با قلم خود در سرزمین آگاهی قدم می‌زنند.
وی خبرنگاران را  تصویرگران حق و حقیقت عنوان کرد و گفت: رسالت سنگینی که این قشر برعهده دارند، مصداق بارز جهاد محسوب می شود و باعث افتخار است که خبرنگاران  ری مهد کهن تاریخ و تمدن ایران  صادق ترین و امین ترین فعالان این عرصه هستند و همواره در مسیر آگاه سازی، انتقاد سازنده و رشد و تعالی این سرزمین فعالیت می کنند.
شهردار کهریزک در ادامه به نامگذاری بوستان بزرگ توتستان محله کریم آباد کهریزک به نام خبرنگاران اشاره کرد و گفت: نامگذاری این بوستان به نام خبرنگاران ادای احترام به این قشر محسوب می شود و مدیریت شهری کهریزک همواره با برقراری ارتباط موثر و دوسویه با خبرنگاران، حمایت از آنان و نامگذاری اولین بوستان  به نام خبرنگار، دین خود  را به فعالان و جهادگران این حوزه ایفا کرده است.
نعمت زاده در پایان خاطرنشان کرد: ما در حوزه مدیریت شهری براین باور هستیم که خبرنگاران رکن مهم تعالی شهر هستند و انتشار به موقع اخبار و انتقاد سازنده آنان همواره راهگشای راه خدمت ما بوده است که امیدوارم با استفاده از ظرفیت های ارزشمند این قشر بتوانیم همواره پرچم پرافتخار مدیریت شهری شهر کهریزک را بر فراز شهر مهر و همدلی به اهتزاز دربیاوریم.