مهدی آباد و عبدل آباد بخش کهریزک وارد محدوده شهری شدند
مهدی آباد و عبدل آباد بخش کهریزک وارد محدوده شهری شدند

بخشدار کهریزک از ورود روستاهای مهدی آباد و عبدل آباد به محدوده قانونی شهر خبر داد و گفت: با توجه به تقسیم سازی صورت گرفته در راستای تحقق و اجرای طرح تفصیلی شهرداری، این دو روستا در محدوده قانونی شهر وارد شدند ، اما به دلیل عدم جابجایی آبفای روستایی و شهری، متاسفانه این دو محدوده با افت قابل توجه فشار آب روبرو هستند که موجب نارضایتی مردم شده است

مجید مجیدی در ادامه افزود: روستاییان و شهرنشینان دارای حقوق خاص شهروندی هستند و باید با خدمات رسانی درست حقوق آن‌ها اعمال شود. ما نیز بر حسب وظیفه پیگیر حل مشکلات این دو محله در تامین آب کافی هستیم