مرحله پایانی طرح پایش سلامت کارکنان آبفای منطقه۶ ری برگزار شد
مرحله پایانی طرح پایش سلامت کارکنان آبفای منطقه۶ ری برگزار شد

با انجام این مرحله از آزمایش ها و معاینات پزشکی، سلامت۶۲۰ نفراز کارکنان شرکت در بخش ها و حوزه های مختلف، با ریسک ها و خطرپذیری های متفاوت کاری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

معاون مالی و پشتیبانی آبفای منطقه۶- شهرری با اعلام این خبر گفت: در این طرح ویژه که بر اساس دستورالعمل اجرایی سنجش سلامت کارکنان وزارت نیرو انجام شد؛ با انجام آزمایش های در نظر گرفته شده، شرایط جسمی و سلامت بیش از   ۶۲۰ تن از کارکنان رسمی ، مدت معین ، نیروی انسانی، خدمات، پذیرش مشترکین، قرائت کنتور و حراست وانتظامات شرکت مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.
ایوب طالبی اتوئی ارتقای سطح سلامت کارکنان و افزایش بهره وری سازمانی را از مهم ترین اهداف و نتایج  اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: در همین چارچوب با هماهنگی و برنامه ریزی های صورت گرفته توسط گروه حفاظت،ایمنی و بهداشت کار شرکت، مرحله نخست این طرح ماه گذشته به مدت یک هفته در داخل شرکت و بیمارستان عرفان انجام شد و با نمونه گیری و انجام آزمایش های لازم از کارکنان پایان یافت.
وی با اشاره به انجام آزمایش ها و معاینات قلب، گوش، چشم و ریه  درمرحله دوم و پایانی طرح سنجش سلامت کارکنان شرکت خاطرنشان کرد: پس از انجام معاینات  و آزمایش های لازم در مرحله دوم و پایانی این طرح که روز  گذشته در شرکت به اتمام رسید؛ نتایج حاصل شده توسط گروه پزشکی به اطلاع هر یک از کارکنان رسانده خواهد شد و ضمن درج در سابقه اداری و پرونده سلامت آنها، در نرم افزار جامع سلامت ایمنی و بهداست کارکنان آبفای استان تهران ثبت می شود.