بازدید هوایی معاون امور عمرانی استانداری تهران از محور امام رضا (ع)
بازدید هوایی معاون امور عمرانی استانداری تهران از محور امام رضا (ع)

برنامه بازدید هوایی معاون امور عمرانی استانداری تهران از محور امام رضا (ع) با حضور فرماندار شهرستان پاکدشت برگزار شد.

در راستای اقدامات پیشگیرانه ستاد مدیریت بحران ، برنامه بازدید هوایی محمد تقی زاده  معاون امور عمرانی استانداری تهران با حضور هادی تمهیدی فرماندار شهرستان پاکدشت، مدیر کل راهداری استان تهران و بخشدار مرکزی شهرستان ری از بزرگراه امام رضا (ع) و ارتفاعات شمال پاکدشت و قیامدشت به منظور بررسی وضعیت مسیلها ،سیل بندها و آبراهه ها در راستای امکان سنجی مهار سیلابها و هدایت صحیح آبهای سطحی در سطح شهرستان برگزار شد.
بر پایه این گزارش تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در بازدید هوایی از شهرستان پاکدشت گفت :این بازدید با هدف مدیریت و شناسایی مسیل های شرق استان تهران برای بارندگی های روزهای آینده در تهران  صورت گرفت.

وی افزود:در بارندگی های روز ۶فروردین در بزرگراه امام رضا (ع) حدفاصل سه راهی خاور‌شهر تا قیامدشت شاهد آب گرفتگی های جزئی بودیم و این بازدید برای شناسایی مسیل های سیلابی در شرق استان صورت گرفت.