انعقاد تفاهم نامه همکاریهای علمی، پژوهشی و آموزشی میان دانشگاه یادگارامام خمینی (ره) و اداره ورزش و جوانان ری
انعقاد تفاهم نامه همکاریهای علمی، پژوهشی و آموزشی میان دانشگاه یادگارامام خمینی (ره) و اداره ورزش و جوانان ری

تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) و اداره ورزش و جوانان شهرستان ری منعقد گردید.

تفاهم نامه همکاریهای علمی ، پژوهشی و آموزشی فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری با اداره ورزش و جوانان شهرستان ری به امضای دکتر قاضی مغربی رئیس واحد یادگارامام خمینی(ره) شهرری و آقای مهدی صداقت، سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان ری در سالن کنفرانس حوزه ریاست منعقد گردید.
به گزارش صدای ری، موضوع این تفاهم نامه بهره گیری از توانمندیها، ظرفیت های علمی، آموزشی، پژوهشی،فرهنگی، ورزشی و مشاوره ای و رفاهی این واحد دانشگاهی و اداره ورزش و جوانان شهرستان ری می باشد.