امضای تفاهم نامه همکاری امور آب و فاضلاب کهریزک و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری
امضای تفاهم نامه همکاری امور آب و فاضلاب کهریزک و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری

تفاهم نامه همکاری فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری و امور آب و فاضلاب کهریزک آبفای منطقه۶-شهرری امضا شد.

این تفاهم نامه به منظور ارتقای سطح همکاری و افزایش تعامل دوجانبه در زمینه فعالیت های فرهنگی و ترویجی تهیه و تنظیم شد و توسط رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری و مدیر امور آب و فاضلاب کهریزک آبفای منطقه۶-شهرری امضاء شد.
مجید لک مدیر امور اب و فاضلاب کهریزک در زمینه اهداف امضای این تفاهم نامه گفت: کمک و همراهی در ارتقای سطح مطالعه و رسیدن به شاخص های مطلوب در حوزه کتابخوانی، گسترش فرهنگ کتابخوانی بین همکاران وجلب مشارکت و همراهی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در فعالیت های ترویجی، آموزشی  و فرهنگ سازی مصرف بهینه آب از اهداف مهم امضای این تفاهم نامه است.