احیای بازی‌های بومی موجب بلوغ فرهنگی نسل جوان می‌شود
احیای بازی‌های بومی موجب بلوغ فرهنگی نسل جوان می‌شود

رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی گفت: احیا و رونق بازی‌های بومی موجب بلوغ فرهنگی و اجتماعی نسل جوان و زنده نگه داشتن آیین‌های فرهنگ اصیل ایرانی می شود.

غلامرضا جعفری رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی در مراسم آغاز نخستین دوره المپیاد ورزشی روستایی ری اظهار داشت: یکی از بهترین راهکارهای احیا و ترویج بازی های بومی و محلی، برگزاری برنامه‌های ویژه در راستای شناخت این سنت‌ها به نسل جدید است که در این زمینه برگزاری المپیاد ورزشی بومی و محلی نقش بسزایی دارد.
وی ادامه داد: برگزاری المپیاد ورزش های بومی و روستایی علاوه بر زنده نگه داشتن سنت و آیین های فرهنگی کشور نقش بسزایی در کاهش آسیب ها و بزه های اجتماعی دارد، جوانان و نوجوانان با آشنایی با فرهنگ اصیل ایرانی تعلق خاطر ویژه ای نسبت به جامعه خود پیدا خواهند کرد.
جعفری با اشاره به این که رسیدن به بلوغ فرهنگی و اجتماعی با استفاده از سازوکارها و نگرش ارزشی اقوام امکان پذیر است، گفت: ما به دنبال تبیین کارکردهای علمی بازی های بومی و محلی هستیم تا از بعد آموزشی و تربیتی این بازی‌ها در جهت تربیت نسل آینده بهره مند شویم.
رییس فدراسیون ورزش روستایی یادآور شد: همچون سایر کشورهای جهان، علاوه بر این که از هویت بازی های بومی و محلی صیانت می کنیم، جاذبه‌ها و ویژگی‌های بارز ورزش‌های سنتی را از طریق برگزاری جشنواره‌ها به نمایش خواهیم گذاشت.
وی با بیان اینکه رونق بازی‌های بومی و محلی موجب توسعه ورزش قهرمانی کشور می شود، افزود: المپیاد ورزش روستایی با ایجاد انگیزه و حس رقابت در میان نوجوانان و جوانان موجب شناسایی استعدادهای مختلف ورزشی کشور می شود.
جعفری ادامه داد: جوانان و نوجوانان روستایی با رقابت با یکدیگر در قالب ورزش‌های بومی و روستایی مهارت شنیداری و دیداری خود که اصل مهمی در ورزش‌های رکوردی و رزمی است را به خوبی فرا می گیرند.
وی یادآور شد: ۷۵ درصد یادگیری مهارت‌های مختلف ورزشی در جوانان و نوجوانان از طریق انجام ورزش‌های مختلف ایجاد می شود که در این زمینه اگر از ورزش‌های بومی و محلی استفاده کنیم، علاوه بر تقویت بنیه فرهنگی جوانان، موجب شکوفایی استعداد آنها نیز می شویم.
جعفری در پایان برگزاری المپیاد ورزش‌های بومی و محلی در روستاها را روش خوبی برای اشاعه فرهنگ اصیل ایرانی در کشور دانست و افزود: حفاظت از میراث فرهنگی و ورزشی کشور باید بخشی از دغدغه همه دستگاه‌ها و مسئولان باشد.